A Synthesis Audit adójogi szakjogász partnere, dr. Kovács Zsófi ügyvéd véleménye arról, hogy miért lehet áttérni az átalányadózásra Kata adózás után 2022. szeptember 1-től:

Álláspontom szerint az új Kata törvény (2022. évi XIII. törvény) szövege összhangban van a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseivel és az átalányadózásra való áttérésre lehetőség van az új Kata törvény átmeneti rendelkezései alapján 2022. év közben is anélkül, hogy az visszamenőleg érintené az adózót.

A személyi jövedelemadó törvény szerint átalányadózás az egész adóévre választható. Mindegy, hogy a régi Kata törvény nem tartalmazza, az új Kata törvény pedig tartalmazza ezt a fordulatot, a személyi jövedelemadó törvény, mint az átalányadózás szabályait elsődlegesen meghatározó jogforrás alapján a választásra csak így van lehetőség és csak az adóévet megelőzően, vagy a tevékenységet év közben kezdők esetében a tevékenység megkezdésekor.

Ehhez szabályozza az új Kata törvény az évközi átmenetet az általános szabályoktól eltérően akként, hogy lehetővé teszi a törvény hatálybalépése miatt az év közbeni áttérést az átalányadózásra anélkül, hogy rögzítené, hogy az áttérés esetén az egész adóévben átalányadózóvá válna az áttérő vállalkozó. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény értelmében a jogszabályt csak a hatálya alatt keletkezett tényekre és megtett cselekményekre, megkezdett eljárásokra lehet alkalmazni, kivéve, ha maga a jogszabály másként rendelkezik. Ennek értelmében minden új jogszabály – ahogy azt az adójogszabályok esetében gyakran látni lehet – csak akkor alkalmazható a hatálybalépését megelőző időszak eseményeire, ha arról az új jogszabály kifejezetten rendelkezik. Az új Kata törvény ilyen rendelkezést nem tartalmaz, ezért annak a jogalkotási törvény mögöttes alkalmazásával nincs mód arra, hogy az év közbeni átalányadózásra való áttérés esetén annak a szabályait visszamenőleg alkalmazza az adózó. Ez azért sem lenne megengedhető, mert ezzel kijátszható lenne a Kata törvény szerinti 12 milliós értékhatárra vonatkozó szabály.

A fentieket támasztja alá továbbá az új Kata törvényben a 15§ (2) bekezdést követő (3) bekezdés. A (3) bekezdés rendezi azt a helyzetet, hogy ha a kisadózó az adóévben nem időarányosan szerzett bevételt és 2022. augusztusig elérte a 12 milliós bevételi határt, akkor se kelljen az évközi áttérés miatt a 40%-os adót megfizetnie az előzetesen, még a régi Kata törvény alapján tervezett éves bevételei kárára. Erre a rendezésre nem lenne szükség, ha az áttéréssel az egész adóévben válna átalányadózóvá a korábbi kisadózó.

A fent hivatkozott jogalkotási szabályokkal van összhangban a személyi jövedelemadó törvény azon rendelkezései is, amely szerint – szintén a kedvező adózású értékhatár rendelkezései kijátszásának megakadályozása miatt – az átalányadózás év közbeni megszűnése esetén az egész évre a vállalkozói személyi jövedelemadózásra kell áttérni. Itt visszamenőlegesen kell az áttérés miatt az újonnan választott adózás szabályait alkalmazni, de erre a jogszabály kifejezetten kitér és nem az “egész adóévre választható” kifejezés értelmezésével jutunk el az érdemi szabályhoz.

Összefoglalva:

Az új Kata törvény átmeneti szabályai, a jogalkotási törvény alapján, akként tartalmazzák az átalányadózás év közbeni választási lehetőségét, hogy azt az adózó a választást követő időszakra, az egész évre előírt bevételi határ időarányos figyelembevételével alkalmazhatja. Ezzel párhuzamosan pedig a Kata bevételi értékhatárra vonatkozó szabályait az új Kata törvény átmeneti rendelkezései akként módosítják, hogy nem terheli százalékos adófizetés a kisadózót, ha az időarányosságtól eltérve, 2022.08.31-ig elérte az éves értékhatárt.