Vonatkozik-e a kapcsoltak közötti +40% KATA adó januártól a cég kifizetéseire a kisadózó egyéni vállalkozó részére, ha az egyéni vállalkozó egyben a cég ügyvezetője is?

2021-től érvénybe lépnek a KATA adótörvény változásai, amiről ebben az írásunkban számoltunk be.

Ezzel összefüggésben egyre gyakrabban merül fel az a kérdés, hogy vajon milyen viszony minősül kapcsoltnak.

  • Kapcsoltnak minősül-e a cég és az egyéni vállalkozó viszonya, ha valaki egy Kft. ügyvezetése mellett KATA-s egyéni vállalkozó is?
  • Mi a helyzet, ha az egyéni vállalkozó a Kft. tagja és úgy folytat üzleti tevékenységet a Kft. részére, és állít ki számlát neki?
  • 2021-től a Kft-nek melyik esetben kell megfizetnie az egyéni vállalkozótól befogadott számlák után kapcsoltak közötti kifizetésekre vonatkozó 40% különadót?

A válasz: az egyéni vállalkozó nem jogi személy, így az ügyvezetés azonossága egyéni vállalkozó és cég viszonyában nem értelmezhető, mert egyéni az egyéni vállalkozásnak nincs ügyvezetése, ezért ez esetben a kapcsolt viszony nem áll fenn.

A cég nem lesz köteles 2021-ben 40% különadó megfizetésére az egyéni vállalkozó által kiállított számlák után, ha az egyéni vállalkozóval pusztán az ügyvezetői jogviszony köti össze az üzleti kapcsolaton kívül.

 

Nézzük meg, mi a helyzet, ha a KATA-s egyéni vállalkozó tulajdonosa a Kft-nek:

Ha viszont az egyéni vállalkozó tagja a Kft-nek és egyedül, vagy a szintén tag közeli hozzátartozójával együtt rendelkezik a Kft-ben a szavazati jogok több, mint felével, vagy meghatározó befolyással bírnak a Kft.-ben – azaz rendelkezik a vezető tisztségviselők többségének kijelölési/visszahívási jogával, vagy a többi taggal való, együtt szavazásra vonatkozó megállapodás szerint rendelkezik a szavazatok több mint felével –, akkor fennáll a kapcsolt viszony az egyéni vállalkozó tag és a Kft. között.

Figyelem: A kapcsolt viszony közvetett módon – egy további cég közbeiktatásával – is fennállhat a felek között.

Ebben az esetben a cég köteles lesz 2021-ben az egyéni vállalkozó tagja részére teljesített kifizetések után 40% különadó megfizetésére az egyéni vállalkozó által kiállított számlák után.