Az előző cikkünkben bemutattuk a védett ismeret (know-how) meghatározását, aminek számviteli elszámolását és a társaság eredményére gyakorolt hatását ismertetjük most egy konkrét példán keresztül.

Tényállás:

A cikkben tárgyalt cég 100 millió Ft-ot költött egy know-how kidolgozására, amire 40 millió Ft pályázati forrást vett igénybe. A költségeket a befejezetlen beruházások főkönyvi számlán tartják nyilván, a pályázat keretében kapott összeg pedig halasztott bevételként van jelenleg a könyvelésben.

Az érintett kérdések:

 1. Hogyan kell aktiválni a védett ismeretet a szellemi termékek között? (Az erre vonatkozó kritériumokat előző cikkünkben ismertettük)
 2. Hogyan kell a pályázati pénzt elszámolni, vagyis a halaszott bevételt feloldani?
 3. Milyen hatása lesz a társaság adott évi és következő évi eredményére az ügylet? Nyereséget vagy veszteséget okoz?
 4. Társasági adóban mekkora értékcsökkenést lehet érvényesíteni?

Válaszaink és a lépések, sorrendben:

 1. Hogyan és milyen dokumentációval lehet aktiválni:
  1. Egy „kézikönyvben” le kell írni a termék (vagy szervezési ismeret, technológia stb.) jellemzőit (előző cikkünk), majd számítással alá́ kell támasztani, hogy mi a gazdasági haszna a know-how-nak.
  2. A könyvelésben ez alapján lehet aktiválni, vagyis hivatalosan „üzembe helyezni” a szellemi terméket.

   Számvitelileg a szellemi termékeket nem kell a beruházás főkönyvi számlán gyűjteni, ezért célszerű egy projekt elszámolási számlát nyitni a főkönyvben, vagy a 112. kísérleti fejlesztés aktivált értéke főkönyvi számlán vezetni a felmerülő kiadásokat. Ezt követően a ténylegesen használatba vehető szellemi termék közvetlen ráfordításait a 1141. szellemi termék/know-how főkönyvi számlára aktiválni.

   Esetünkben az aktiválás dátuma október 1.

   A szellemi termék bekerülési értéke 100 millió Ft.

  3. Az aktiváláshoz és az értékcsökkenés (amortizáció) elszámolásához meg kell határozni a know-how hasznos élettartamát, vagyis azt, hogy előreláthatóan mennyi ideig termel hasznot majd a társaságnak. Ezt egy dokumentációban alá is kell támasztani szakmai magyarázattal.

   A mi esetünkben ez 10 év (hosszabbat nem javaslunk), vagyis a leírási kulcs évi 10%.

   Az értékcsökkenés 2020-ra, 10 év hasznos élettartammal, 10% amortizációs kulccsal számolva, október 1-től december 31-ig arányosítva: 100.000.000*0,1/12*3= 2.500.000 Ft.

 2. A halasztott bevétel (pályázatból kapott összeg) elszámolása:

  A Számviteli törvény alapján (Szt. 45. § (2)) a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének arányos részét költségként, illetve ráfordításként történő̋ elszámolásakor kell megszüntetni a halasztott bevételt. Ilyen költség a szellemi termékre elszámolt értékcsökkenés. Ezért az értékcsökkenéssel, mint költséggel arányosan lehet a halasztott bevételt megszüntetni.

  Jelen esetben a 100 millió forint értékű eszközre évente 10 % értékcsökkenést számolunk el, és jelenítünk meg költségként. Ezzel párhuzamosan a támogatás 10%-át lehet évente a halasztott bevételből “feloldani” az egyéb bevételekkel szemben.

  Az aktiválás évében a halasztott bevétel (40.000.000 Ft) 2,5 %-a szüntethető meg, ami 1.000.000 Ft, vagyis ennyi számolható el az egyéb bevételek között.

 3. A társaság eredményére gyakorolt hatása:

  Az aktiválás példánkban október 1.-én történik, így csak 1/4 évre lehet elszámolni értékcsökkenést, ami az egész évre tervezett 10% helyett időarányosan 2,5%. A további években a tervezett 10%-os értékcsökkenés egésze elszámolható.

  Tehát a 2.500.000 Ft amortizációval (ami költség) 1.000.000 Ft bevétel áll szemben 2020-ban.

  A példa szerinti hasznos élettartammal, halasztott bevétel feloldással számolva, évente a következő hatást gyakorolja a társaság eredményére a szellemi termék aktiválása, értékcsökkenése.

  Látható, hogy az első évben 1 500 000 Ft-tal csökkenti az eredményt az aktiválás után elszámolt értékcsökkenés, és a vele szemben érvényesíthető halasztott bevétel különbsége, későbbi években pedig 6 000 000 Ft-al, egészen az utolsó évig.

  Ha változtatjuk a hasznos élettartamot 5 évre, akkor 20 % lesz az éves amortizációs kulcs, és a következőképpen alakulnak a számok:

 4. Társasági adó szerinti amortizáció

  A Társasági adóról szóló törvény szerint szellemi termékek esetében érvényesíthető a Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés (más eszközök esetében a Társasági adótörvény ír elő elszámolható értékcsökkenési százalékot), ezért, ha a szellemi termék dokumentálva van a fent ismertetett 1. a és c. pont szerint, ill. ezek alapján megfelelően aktiválható, akkor az évente számolt számviteli értékcsökkenéssel sem részben, sem egészben nem kell megnövelni a társasági adóalapot. (Tao tv. 1. sz. melléklet 5.a).

  Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! Személyre szabottan megoldjuk szellemi terméke jogi meghatározását és számviteli elszámolását is! » Kapcsolat