1. Védett ismeret (know-how)

A következő feltételek esetén minősül egy technológia védett ismeretnek:

 • tény, adat összessége
 • műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat
 • a gazdasági tevékenységhez kapcsolódik
 • titkos – nem közismert – a szakemberek számára nem könnyen hozzáférhető
 • a titkossága miatt értékkel bír
 • a jogosult (a cég) az általában elvárható módon titokban tartja
 • azonosításra alkalmas módon rögzítve van, azaz le van írva, amit, ha más elolvas, akkor megérti belőle, alkalmazni tudja

2. Immateriális eszköz, azon belül szellemi termék

Ha igazolhatóan védett ismeretnek minősül, vagyis a fentiek megfelelően dokumentálva vannak a cég által, valamint teljesíti a következő, számviteli követelményeket, akkor szellemi termékként aktiválható:

 • a cég rendelkezésére áll, azaz a cég ellenőrzése alatt áll
 • a cég működését szolgálja, azaz jövőbeni hasznot termel a cégnek, ez a feltételezés
 • megbízhatóan megállapítható a piaci értéke

3. Szellemi termékként való aktiválás

Ha a fentiek teljesülnek, akkor aktiválható a szellemi termék a könyvekben.

Saját előállítás esetén “tényleges közvetlen önköltségen” kell kimutatni a könyvekben. Ezek között elszámolható költségek:

 • az előállítás során felmerültek;
 • az előállítással bizonyíthatóan (ez dokumentálást is jelent) szoros kapcsolatban vannak;

4. Bejelentett immateriális eszköz

A védett ismeret nem bejelenthető, mert a Tao. tv. értelmében nem jogdíjra jogosító eszköz.