2020-ban az előző évi, vagyis 2019. évre vonatkozó beszámoló leadási határideje 2020. szeptember 30-ra tolódott ki. Nagyon sok vállalkozó élt ezzel a lehetősséggel, és sok esetben nem is a vállalkozóknak, hanem a könyvelőknek volt a határidő módosítás segítség, hogy elkészüljenek az anyagokkal.

Az új határidő a könyvvizsgáló választásokat vagy újra választásokat is befolyásolta. Sokan még most, ősz elején sem döntöttek a 2020. év auditoráról.

Érdemes azonban minél hamarabb megtalálni a megfelelő jelöltet és döntést hozni, mert az üzleti évből már csak pár hónap van és a könyvvizsgálót az üzleti év fordulónapja előtt meg kell választani.

Hátrány lehet, ha nem tud 2020-ban időben munkához látni az auditor, mert lehet, hogy a vizsgálat során feltárt és módosítandó tényezőket nem lehet már 2021-ben visszamenőlegesen változtatni. Ilyen lehet a készletek vizsgálata, amit utólag nem lehet pótolni, vagy olyan adózási kedvezmények, amiket csak az adott adóévben elindítva lehet kihasználni.

 

Nézzük, hogy kinek kötelező a könyvvizsgálat és milyen szankciója lehet, ha a vállalkozás nem alkalmaz auditort.

Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, kivéve, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozás éves (vagy tört év esetén éves szintre arányosan átszámított) nettó bevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A mentesüléshez e két feltételnek együttesen teljesülnie kell. Ha csak az egyik feltétel teljesül, a vállalkozó könyvvizsgálatra kötelezetté válik.

Pár gyakorlati példa:

 1. 2018. évben a vállalkozás árbevétele 180 millió Ft volt, az átlagos létszám 10 fő és 2019.évben a vállalkozás árbevétele 450 millió Ft volt, az átlagos létszám 25 fő.

  Az árbevétel átlaga (180+450)/2= 315 millió Ft. Ez nagyobb, mint 300 millió Ft.

  Átlagosan foglalkoztatottak száma (10 fő+25 fő)/2=17,5 fő Ez kisebb, mint 50 fő

  A két mentességi feltétel nem teljesül egyidejűleg, ezért a vállalkozás 2020. évben könyvvizsgálatra kötelezett.

 2. 2018. évben a vállalkozás árbevétele 230 millió Ft volt, az átlagos létszám 5 fő és 2019.évben a vállalkozás árbevétele 370 millió Ft volt, az átlagos létszám 9 fő.

  Az árbevétel átlaga (230+370)/2=300 millió Ft.

  Átlagosan foglalkoztatottak száma (5 fő+9 fő)/2= 7 fő Ez kisebb, mint 50 fő.

  A két mentességi feltétel egyidejűleg teljesül, ezért a vállalkozás 2020.évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.

  Tehát ha a megelőző két év átlagában az árbevétel pontosan 300 millió forint, akkor a vállalkozás nem kötelezett könyvvizsgálatra az adott üzleti évben.

 3. A vállalkozás alapítása 2020. március 01. és még ebben az évben az árbevétele 250 millió Ft, az átlagos létszám 15 fő.

  Az árbevétel egész évre történő arányosítása: 260/10*12= 312 millió Ft. Ez nagyobb, mint 300 millió Ft.

  A vállalkozás 2020.évre könyvvizsgálatra kötelezett.

 

Milyen szankciója lehet, ha a vállalkozás nem ellenőrizteti a beszámolót könyvvizsgálóval:

Minden kettős könyvvitelt vezető cég köteles a céginformációs rendszerben a beszámolót határidőben (2020-ban ez volt május 31. helyett szeptember 30.) közzé tenni (elektronikusan a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes portálon). A beszámolóhoz a törvény kifejezett rendelkezése értelmében, könyvvizsgálati kötelezettség esetén, a könyvvizsgálói jelentés is hozzátartozik, annak hiánya olyan, mintha a vállalkozó a beszámoló közzétételét mulasztotta volna el.

Ha a vállalkozó nem tesz eleget a beszámoló közzétételi kötelezettségének a megfelelő tartalommal, szükség esetén könyvvizsgálói jelentéssel együtt, akkor annak több súlyos következménye is lehet. Egyfelől a NAV törölheti a cég adószámát, illetve a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a céggel szemben. Ezen eljárások adott esetben a cég kényszertörléséhez vezethetnek.

Ki választható meg könyvvizsgálónak?

Könyvvizsgálónak a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában nyilvántartásba vett Könyvvizsgáló társaság vagy olyan természetes személy választható, aki tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának.

De Rossi Éva tagságát a következő linken ellenőrizheti:

https://mkvk.hu/hu/tag?id=3141

Ha szeretne megerősítést abban, hogy vállalkozása könyvvizsgálatra kötelezett-e vagy sem, keressen minket bizalommal, térítésmentesen megválaszoljuk a kérdését. Ha kiderül, hogy aduitra kötelezett, akkor abban is állunk rendelkezésére, hogy milyen előnyökkel, illetve milyen térítésért cserébe igényelhető a szolgáltatás.

A Kapcsolatot itt tudja velünk egyszerűen felvenni, vagy az ajánlat kérésnél egyszerűen írja be a vállalkozása nevét és elérhetőségét, valamint az eddigi idei bevételét. 24 órán belül válaszolunk megkeresésére.