Adatkezelő: De Rossi Consulting Kft. cégjegyzékszám: 07 09 031379

Adatkezelési tevékenység, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja: Az adatkezelők a részükre megküldött elektronikus / postai levelekben részükre megadott személyes adatokat kezelik az elektronikus / postai levélben az érintett által megjelölt ügy teljesítése céljából.

Sütik: A honlap csak szükséges sütiket használ, amelyek a honlap felhasználó általi használatához szükségesek. A honlap a felhasználók személyes adatait nem rögzíti. A honlap harmadik féltől származó sütiket nem használ.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok érintett általi megadásával a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az adatkezelők megadottnak tekintik. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a személyes adatok megadásával azonos módon megküldött nyilatkozattal vonható vissza, amennyiben a nyilatkozat által az érintett és a visszavonással érintett adatok köre kétséget kizáróan beazonosítható.

Adattovábbítás, címzettek: A megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje: Az elektronikus / postai levélben megadott személyes adatokat a levélben meghatározott ügy elintézéséig kezelik az adatkezelők, az elintézést követően az adatkezelők haladéktalanul törlik.

Biztonsági intézkedések: Az elektronikusan kezelt személyes adatokat, azok megsemmisítéséig az adatkezelők az ésszerűen rendelkezésre álló biztonsági megoldások igénybevételével kezelik, a papíralapon kezelt személyes adatokat elzártan kezelik.

Az érintettek jogai: Az érintettnek joga van, hogy hozzáférjen kezelt személyes adataihoz, tájékoztatást kapjon, hogy mely adatait kezeli az adatkezelő, személyes adatai helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását kérje.

Panaszkezelés: Amennyiben panasza van az adatkezelők adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panaszával, https://www.naih.hu.